#Γυναίκες αλληλεγγύης και αυταπάρνησης. Bikof Mania-Maria
http://www.characters.gr/site/gr/stories/experiences/i-have-you-in-my-arms-lifeguards-refugees-lesvos

Source